739 79 244

Behandlinger og Prisliste

Her finner du en oversikt over alle  behandlinger vi tilbyr og vår prisliste.

UNDERSØKELSE

En us er en systematisk undersøkelse av tenner, tannkjøtt og munnhule.Det blir tatt røntgenbilder og en klinisk inspeksjon.I tillegg inngår rens og puss av tennene.
Undersøkelsen avdekker et eventuelt behandlingsbehov.

RØNTGEN

En vanlig røntgenundersøkelse innefatter et bilde på hver side av kjeven.Dette kan utvides til flere små bilder av enkelte tenner eller panoramarøntgen for større områder.

Røntgen brukes for å stille diagnoser vedrørende sykdom i tennene.

FYLLINGER

Fyllinger brukes for å erstatte tapte eller ødelagte deler av tannen.
Det benyttes hvite fyllinger.

ROTFYLLING

Når pulpa (nerven) er sterkt skadet eller dør er det nødvendig med rotfylling.
Rotfylling innebærer å rense rotkanalene grundig slik at alt vev blir fjernet.
Tannen gjøres så ren og kanalen(e) fylles med rotfyllingsmateriale.
Rotfylling krever gjerne flere besøk.

Etter rotfylling er det behov for fylling eller krone på tannen.

KRONER OG BROER

Krone er nødvendig der det er lite tannsubstans igjen og hvor fylling ikke er tilstrekkelig.
Broer er en konstruksjon for å erstatte tenner.

Både kroner og broer lages av metall og eller porselen, eller en kombinasjon av disse.

PROTESER

Proteser er avtakbare erstatninger for tapte tenner.
Proteser lages i plast og i enkelte tilfeller med skjelett/basis i metall.
Helproteser erstatter alle tennene i kjeven. Delproteser erstatter noen tenner i kjeven.

TREKKING AV TENNER

Trekking av tenner deles inn i to kategorier - ukomplisert eller komplisert.
Ukomplisert trekking er en vanlig tanntrekking.
Komplisert trekking innebærer gjerne dyptliggende rotrester eller innkilte visdomstenner.
Ved kompliserte tanntrekkinger der det er behov for kirurgi vil folketrygden (Helfo) dekker deler av dette.

IMPLANTAT

Implantater brukes som erstatning for tapte tenner.
Implantater er titanskruer som settes i kjevebeinet i det aktuelle området,
og erstatter tannens rot. Tannlege Kavarkov har kompetanse til å utføre kirurgidelen.
Kronen, den synlige delen av tannen, settes på hos tannlege med kompetanse innen dette feltet.

Denne delen gjøres hos oss, både av tannlege Kvam og tannlege Kavarkov.

TANNRENS / TANNKJØTTSYKDOM

Noen har mer tannstein og mer tannkjøttslommer enn andre.
Disse kan utvikle periodontitt, sykdom i tannkjøtt og kjevebein som gjør at tennenes feste blir dårligere og med tiden faller ut.

Behandling for periodontitt dekkes delvis av folketrygden (Helfo).

AKUTTBEHANDLING

Ved akutt behov for hjelp kontakter du din faste tannlege.

I helg/helligdager er det en egen vakttelefon som dekker Trøndelag, tlf. nr. 800 41 101.

PRISLISTE

Undersøkelse hos tannlege (to røntgenbilder + rens)      

1040,-

Undersøkelse hos tannpleier (to røntgenbilder + rens)980,-
Røntgenbilde120,-
Anestesi150,-
Hygienetillegg150,-
Akuttkonsultasjon350,-
 
Hvit fylling/kompositt, 1 flate950,-
Hvit fylling/kompositt, 2 flater1150,-
Hvit fylling/kompositt, 3 flater1400,-
Hvit fylling/kompositt, 4 flater1650,-
 

Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (1-3)

3500,-
Rotfylling av premolar (4-5)4500,-
Rotfylling av molar (6-8)5000,-
 
Helkroner i porselen/gull. Fasett/laminat4200,-
Hel over- eller underkjeveprotese (inkl. to ktr)7000,-
Helsett12000,-
Delprotese8500,-
Rebasering1500,-
Teknikerarbeid er ikke inkludert i prisen
 
Ekstraksjon1200,-
Fjerning av dyptliggende tann eller rotTid
Bleking av èn kjeve (tekn.+blekemiddel)4000,-
Bleking av to kjever (tekn.+blekemiddel)5500,-
Studiomodeller500,-
Blekemiddel280,-
Foto80,-
 
Timepris tannlege1800,-
Timepris tannpleier1200,-
Hjemmeside opprettet av