Implantat

Vi fikser og lager tannimplantater

Tannimplantat

Implantater brukes som erstatning for tapte tenner.
Implantater er titanskruer som settes i kjevebeinet i det aktuelle området,
og erstatter tannens rot. Tannlege Kavarkov har kompetanse til å utføre kirurgidelen.
Kronen, den synlige delen av tannen, settes på hos tannlege med kompetanse innen dette feltet.


Denne delen gjøres hos oss, både av tannlege Kvam og tannlege Kavarkov.

Tannlege Karianne Kvam

Tannklinikken med kompetanse | Tannlege for deg i Vikhammer og Stjørdal, Malvik

Hjemmeside opprettet av