Trygdestønad til tannbehandling ytes etter folketrygdloven § 5-6

For informasjon om refusjonstakst og honorartakst se på Helfo.no

 • Sjelden medisinsk tilstand
 • Leppe-kjeve-ganespalte
 • Kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen
 • Infeksjonsforebyggende behandling ved særlig medisinske tilstander
 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (kirurgisk og oralmedisinsk behandling)
 • Periodontitt – systematisk behandling og rehabilitering
 • Tannutviklingsforstyrrelser – agenesier, emalje- og dentinfeil, retinerte tenner
 • Bittanomalier – kjeveortopedisk behandling
 • Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 • Hyposalivasjon – munntørrhet
 • Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 • Tannskade ved godkjent yrkesskade
 • Tannskade ved ulykke, ikke yrkesskade
 • Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom / varig nedsatt funksjonsevne
 • Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven
Helfo

Andre støtteordninger

Kontakt ditt lokale NAV-kontor hvis du tror du kan ha rettigheter til stønad forbehandling

NAV

Studentsamskipnaden i TrondheimDet er egne ordninger for refusjon av tannbehandling for studenter.

SiT Tannlege
Hjemmeside opprettet av